Όροι Και Προϋποθέσεις Χρήσης Του Παρόντος Δικτυακού Τόπου

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: vachaviolos.gr

H vachaviolos.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι μόνο τα στοιχεία που μας αποστέλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Αυτό γίνεται να να μπορέσουμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας.
Πολυμέσα

Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή των δεδομένων από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες Επικοινωνίας

Διατηρούμε τα δεδομένα από την φόρμα επικοινωνίας για ορισμένο χρονικό διάστημα για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, αλλά δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτήν για προωθητικούς σκοπούς.

Cookies

Αν χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν θελήσετε να ξανα επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι σελίδες και τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
 • 1. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 • 2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
 • 3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
 • 4. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
 • 5. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 • 6. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
 • 7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
 • α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
  iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 • γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
 • δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
 • ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
 • 8. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
 • 9. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 • 10. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 • 11. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών
Σχετικά με την πολιτική των cookies
Αυτή η Πολιτική για τα Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, δηλαδή, τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και τον τρόπο ελέγχου των προτιμήσεων cookies. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας από τη δήλωση cookies στον ιστότοπό μας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική απορρήτου μας. Η συγκατάθεσή σας ισχύει για τον ακόλουθο ιστότοπο:
 vachaviolos.gr
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή σας.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα υποβολής σχολίων.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η ιστοσελίδα δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Οταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη cookies.

Cookies για βελτίωση της αποδοσης του ιστότοπου
Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας
Cookies για λειτουργίες του Google Analytics
Αλλα cookies από τρίτους (πχ κοινωνικά δίκτυα)

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Βασικά: Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να ζήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Μας επιτρέπουν να διατηρούμε περιόδους σύνδεσης χρηστών και να αποτρέπουμε τυχόν απειλές ασφαλείας. Δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι σας και να κάνετε checkout με ασφάλεια.

Στατιστικά στοιχεία: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες όπως ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο, ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών, ποιες σελίδες του ιστότοπου έχουν επισκεφθεί, η πηγή της επίσκεψης κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε την απόδοση του ιστότοπου και όπου χρειάζεται βελτίωση.

Μάρκετινγκ: Ο ιστότοπός μας αν εμφανίζει διαφημίσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που σας δείχνουμε, ώστε να έχουν νόημα για εσάς. Αυτά τα cookies μας βοηθούν επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημιστικών καμπανιών.
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρίτους παρόχους διαφημίσεων για την εμφάνιση διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους στο πρόγραμμα περιήγησης.

Λειτουργικά: Αυτά είναι τα cookies που βοηθούν ορισμένες μη βασικές λειτουργίες στον ιστότοπό μας. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν ενσωμάτωση περιεχομένου όπως βίντεο ή κοινή χρήση περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Προτιμήσεις: Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις σας και τις προτιμήσεις περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις γλώσσας, έτσι ώστε να έχετε καλύτερη και αποτελεσματική εμπειρία σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο.

Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, η υπηρεσία σχολιασμού δεν θα μπορεί να γνωρίζει αν έχετε συνδεθεί και επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε σχόλια.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους περιηγητές, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι οι παρακάτω σύνδεσμοι. Εναλλακτικά κάντε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας ή ανατρέξτε στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox
Opera

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το πλαίσιο του εμπραγμάτου δικαίου.

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχο τίτλων, εισφορές ακινήτων σε νομικά πρόσωπα, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικού και δικαστηριακού  χαρακτήρα σε όλο το φάσμα του Δημοσίου Δικαίου και των επιμέρους κλάδων του.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των  διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων  για την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων) και της διοικήσεως.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν :

 • Φορολογικές διαφορές. Άρση κατασχέσεων, επίλυση διαφορών εκτέλεσης, ακύρωση πράξεων ελέγχου κατά νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Έλεγχο νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, διοικητικές συμβάσεις και δικαιοπραξίες με ΟΤΑ, διαφορές που ανακύπτουν από δημόσια ανάθεση, συμβάσεις με δημοσίους φορείς του εξωτερικού – ρύθμιση θεμάτων ετεροδικίας.
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη.
 • Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνταγματικά δικαιώματα και προσβολή αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων.
 • Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, αδειοδοτήσεις,

 

υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο, τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δημόσιες εκτάσεις.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο απαρτιζόμενο από εξειδικευμένη και καταρτισμένη ομάδα δικηγόρων σε θέματα πτωχευτικού δικαίου, με ιδιαίτερη γνώση των διατάξεων του πτωχευτικού νόμου παρέχει πλήρη κάλυψη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.
Πλέον παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, να απαλλαγούν από τις οικονομικές τους υπερχρεώσεις (δεύτερη ευκαιρία)

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Αιτήσεις πτωχεύσεως
 • Διαδικασία Εξυγίανσης (– Σχέδιο Αναδιοργάνωσης)
 • Αναγγελία απαιτήσεων δανειστών
 • Διοίκηση και εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
 • Πτωχευτικός Συμβιβασμός
 • Πτωχευτική Αποκατάσταση

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθέτοντας εξειδικευμένους δικηγόρους σε θέματα κληρονομικού δικαίου αντιμετωπίζουμε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, αποζημίωσης νόμιμης μοίρας ανάκλησης διαθηκών, αγωγές κληρονομικής περιουσίας, καταπιστεύματα και κληροδοσίες.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Έχοντας εμπειρία και ειδίκευση αναλαμβάνουμε με επιτυχία την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών και διενέργεια πλειστηριασμών.

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με εξειδίκευση στη σύνταξη συμβάσεων οιασδήποτε φύσης και στον έλεγχο των συμβατικών όρων παρέχουμε νομικές συμβουλές μεταξύ άλλων σε περίπλοκες υποθέσεις παραβάσεων συμβατικών όρων και συμβατικών ρητρών καθώς και σε υποθέσεις ακυρώσεων συμβάσεων.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με την ίδρυση σωματείων και πλήρη νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους.

Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και υπευθυνότητα πλήρη νομική υποστήριξη στους τομείς της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και γύρω από το δίκαιο του Ανταγωνισμού. Ενδεικτικά:

Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος, κατοχύρωση συγγενικών δικαιωμάτων, σύναψη εκδοτικών συμβάσεων, συμβάσεις οπτικοακουστικών παραγωγών.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατάθεση φακέλου και περαίωση διαδικασίας για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού εφευρέτη, δικαιώματα εφευρέσεων, άσκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας

Προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος, συλλογικό σήμα, άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος, μεταβίβαση σήματος, δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος, άδειες χρήσης.

Παράσταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστασία επιχειρήσεων από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτή από την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το γραφείο μας παρακολουθώντας τις εξελίξεις και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση για να παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα  που αφορούν τον τομέα της ενέργειας όπως την κατασκευή σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  με ιδιαίτερη εξειδίκευση στον τομέα των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική υποστήριξη των εντολέων μας και  την ενημέρωση τους σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Αναλαμβάνουμε τον νομικό έλεγχο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Παρέχουμε νομικές συμβουλές όχι μόνο κατά το στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου αίτησης προς αδειοδότηση, αλλά και σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρουσία έμπειρου ποινικολόγου σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας συντελεί καθοριστικά στην διασφάλιση των δικαιωμάτων του εντολέα και στην επιτυχή έκβαση της υποθέσεως του.

Το γραφείο μας διαθέτει  δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, και οφειλετών δημοσίου – οφειλές από ΦΠΑ έχοντας, μεταξύ άλλων, αναλάβει υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη.

Η  έμπειρη νομική μας ομάδα χειρίζεται με διακριτικότητα και εχεμύθεια κάθε ποινική υπόθεση που αναλαμβάνει και μάχεται στο πλευρό των εντολέων μας  .

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας από την προανάκριση έως και την αναίρεση στον Άρειο Πάγο.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Την υπεράσπιση και νομική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε υποθέσεις ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών καθώς και ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων  κάθε βαθμού.
 • Την εκπροσώπηση των εντολέων μας κατά την υποστήριξη της κατηγορίας (υποβολή μήνυσης ή έγκλησης , παράσταση στην προδικασία και το ακροατήριο κ.α. ).

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας προσεγγίζει  με ιδιαίτερη ευαισθησία ζητήματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων και παρακολουθεί  με ενδιαφέρον τις  νομοθετικές εξελίξεις  στον χώρο του εργατικού δικαίου.

 Διαθέτουμε την γνώση και εξειδίκευση να χειριστούμε κάθε ζήτημα εργατικού δικαίου και αναλαμβάνουμε τη νομική εκπροσώπηση εργοδοτών ή εργαζομένων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή αρχών καθώς και την  ενημέρωση των εντολέων μας σχετικά με τα δικαιώματα τους .

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας, αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας με διαγωνισμό, με δοκιμή, με προσχώρηση, ειδικές συμβάσεις εργασίας με ΑΜΕΑ, καταγγελίες σύμβασης.
 • Γνωμοδοτήσεις για εργοδότες και εργαζομένους σε θέματα εργατικού δικαίου
 • Την ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.
 • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, άσκηση αγωγών, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας,.
 • Υποθέσεις σχετικά με την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων της συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, την ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων, την διεκδίκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και την ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου με έμφαση στην επωφελή για τους εντολείς μας επίλυση των διαφορών.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε υποθέσεις:

 • Γενικού και ενοχικού δικαίου όπως σύμβαση πώλησης, σύμβαση δανείου, αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία, από αδικαιολόγητο πλουτισμό, αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη, από αδικαιολόγητο πλουτισμό, εργατικά ατυχήματα, μισθωτικές διαφορές κ.α.
 • Εμπράγματου δικαίου όπως διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα κ.α.
 • Οικογενειακού δικαίου όπως συναινετικά και κατά αντιδικία διαζύγια, υποθέσεις διατροφής, ρύθμισης θεμάτων επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου, αναγνώρισης τέκνου, σύμφωνο διαβίωσης κ.α.
 • Κληρονομικού δικαίου που σχετίζονται με την κληρονομική διαδοχή και την κληρονομική περιουσία, όπως διαθήκες κάθε τύπου , αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς ,κληρονομητήρια, ανάκληση διαθηκών, καταπιστεύματα και κληροδοσίες κ.α.
 • Σωματεία, ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες στα οποία παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διαχείριση τους.
 • Αναγκαστικής εκτέλεσης για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις (αναγκαστική και συντηρητική κατάσχεση κινητής  και ακίνητης περιουσίας, κατάσχεση εις χείρας τρίτου,κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων), προσημειώσεις υποθηκών και διενέργεια πλειστηριασμών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των σύγχρονων εμπορικών σχέσεων το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για πάσης φύσεως  ζητήματα που άπτονται του Εμπορικού Δικαίου και των επιμέρους κλάδων του.

Η έμπειρη και άρτια καταρτισμένη νομική μας ομάδα αναλαμβάνει υποθέσεις  εταιρικού, πτωχευτικού, τραπεζικού δικαίου, δικαίου χρηματιστηριακών συναλλαγών  και κεφαλαιαγοράς, δικαίου αξιογράφων και εμπορικών συμβάσεων καθώς και υποθέσεις  πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαίου του ανταγωνισμού.

Ενδεικτικά:

 • Διεκδίκηση απαιτήσεων
 • Δίκαιο αξιογράφων –υποθέσεις σχετικά με επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές.
 • Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών.
 • Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, ζητήματα με τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμούς, επίλυση ειδικών ζητημάτων εγγυητικών επιστολών, νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων
 • Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωση για ομόλογα-ομολογίες, τίτλους μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Ειδικά ζητήματα Χρηματιστηρίου πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς, συμβάσεις προαίρεσης, συμβάσεις ανταλλαγών, συμβάσεις επαναγοράς, συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών αξιών.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων διαρκώς μεταβάλλεται και οι επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής πρέπει να προσαρμόζουν τους στόχους και τις πρακτικές τους στα εκάστοτε νέα δεδομένα.

Στις συνθήκες αυτές η ύπαρξη νομικής καθοδήγησης κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

Η έμπειρη νομική μας ομάδα κατανοώντας τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρείν παρέχει ολοκληρωμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εντολέων μας, Ελλήνων ή αλλοδαπών.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στις εξαγορές και κάθε είδους συγχωνεύσεις εμπορικών εταιρειών.

Οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες μας με γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του εταιρικού δικαίου βρίσκονται στο πλευρό της επιχείρησης και του επιχειρηματία είτε παρέχοντας νομική εποπτεία και συμβουλές σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης είτε διατυπώνοντας προτάσεις συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών των εντολέων μας.

 Ενδεικτικά στο αντικείμενο ενασχόλησης μας εμπίπτουν τα παρακάτω:

 • Επιλογή εταιρικής μορφής.
 • Σύσταση, τροποποίηση, λύση κάθε τύπου εταιρίας .
 • Συμφωνίες μετόχων Νομική θέση των εταίρων, οι εσωτερικές τους σχέσεις , μεταβολές εταιρικών προσώπων .
 • Γενικότερα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Η λειτουργία των εταιρικών οργάνων.
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις , μετατροπές εταιρικών μορφών, απορρόφηση ή απόσχιση κλάδου, διάσπαση.
 • Διενέργεια ελέγχου περιουσιακών στοιχείων εταιρειών (Due Dilligence).
 • Εκκαθάριση εταιρίας, πτώχευση εταιρίας, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση, εκδίκαση αμφισβητήσεων.
 • Τα δικαιώματα μειοψηφίας, προστασία μετόχων ή εταίρων μειοψηφίας
 • Αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων.
 • Σύσταση ομολογιακού δανείου, εκχωρήσεις, νομική υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης και μετατροπής
 • Σύσταση και διαχείριση εξωχώριων εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων.
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιων δημόσιων αρχών και δικαστηρίων
Μετάβαση στο περιεχόμενο